Oferty pracy w FLORIMA Sp. zoo Sp.k. w Lodzkie

2012-11-23 - FLORIMA Sp. zoo Sp.k.
Snowacz
Pakowacze ręczni i inni robotnicy pomocniczy w produkcji, Lodzkie

2012-08-22 - FLORIMA Sp. zoo Sp.k.
Dziewiarz
Tkacze, dziewiarze i pokrewni, Lodzkie

2012-07-16 - FLORIMA Sp. zoo Sp.k.
Operator kruszarki
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych, Lodzkie

2012-07-16 - FLORIMA Sp. zoo Sp.k.
Operator skręcarki- oplatarki
Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni, Lodzkie

2012-05-25 - FLORIMA Sp. zoo Sp.k.
Operator skręcarki, oplatarki
Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni, Lodzkie